Bonded Intermediary Services

Accounting Firms

From: Updated: 2016-12-15

Name

Contact Number

Jiangsu Suya Jincheng CPA, Co., Ltd., Lianyungang Branch

0518-85484089

Jiangsu Zhongruihua CPA, Co., Ltd., Lianyungang Branch

0518-85405234

Jiangsu Talent CPA, Co., Ltd., Lianyungang Branch 

0518-85415568

Jiangsu Tiankai Certified Public Accountants

0518-85529156

Lianyungang Daoqin CPA, Co., Ltd.

0518-85177077

Lianyungang Dawei United Certified Public Accountants 

0518-85571963

Lianyungang Qiuhe Certified Public Accountants

0518-85451742

Lianyungang Jinyuan CPA, Co., Ltd.

0518-87324363

Lianyungang Gongxinda Certified Public Accountants

0518-86237500

Lianyungang Shenyi Certified Public Accountants

0518-83287116